Sexy Cat

Pussy cat! Hip cat
Pussy cat! Hip cat
Sexy pussy cat! Hip cat

Hip cat, hip cat
Pussy cat! Hip cat
You're my sexy pussy cat
Hip cat

I love you
I need you
I love you
I need you
You're my, my
Hip Cat

Hip cat! Pussy Cat
You're my hip cat
Sexy pussy cat
Hip cat

Jammin
studio Parah
Potlot 2007
Ciptaan : The Big Hip & Slank

Sexy Cat Lyrics

0 Response to "Sexy Cat"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel